Zwroty i reklamacje

1. Wszystkie produkty dostępne na stronie sklepu internetowego MiDSTY są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.
2. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" kupujący może zrezygnować z zakupionego produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i jest w oryginalnym opakowaniu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku zamówienia produktu o właściwościach indywidualnie określonych przez Klienta, takich jak kolor czy rodzaj materiału, z którego wykonany jest produkt (ustawa "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", art.10, poz.3).
4. Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póz. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
5. Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia, opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu. Dokumentację zdjęciową, dowód zakupu oraz protokół reklamacyjny należy przesłać na adres hello@midsty.com
6. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać na adres firmy. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt dostępny w sklepie.
7. MiDSTY rezerwuje sobie prawo do wyboru sposobu załatwienia reklamacji. Różnice w odcieniu wybarwienia drewna, metalu, płyty MDF, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie internetowej MiDSTY są poglądowe, kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych. Kolor drewna naturalnego w rzeczywistości może odbiegać kolorystycznie od zdjęcia produktu.
8. Reklamacja może być nieuwzględniona, jeżeli wady są następstwem zużycia wynikającego z normalnego użytkowania lub uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych lub nieprawidłowego użytkowania.
9. Aby zgłosić reklamację prosimy kontaktować się z biurem firmy.

Zwrot towaru w przypadku odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący będący Klientem zawierając „umowę na odległość” ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odebrania towaru. Warunkiem dotrzymania terminu jest wysłanie w tym czasie do Sprzedawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną). Adres do wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy: JJ concept sp.z o. o. ul. Marii Konopnickiej 29/14, 87-100 Toruń - z dopiskiem: "ODSTĄPIENIE OD UMOWY".
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
- obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo
- polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Po przesłaniu oświadczenia Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Adres do ZWROTU produktu: JJ concept sp.z o. o. ul. Marii Konopnickiej 29/14, 87-100 Toruń - z dopiskiem "ZWROT" + nr zamówienia. W przypadku zwrotu koszty transportu w obie strony pokrywa Klient.
6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Gwarancja

1. Wszystkie produkty znajdujące się na stronie internetowej MiDSTY podlegają 2 letniej gwarancji (24 miesiące).
2. Warunkiem gwarancji jest użytkowanie produktów w warunkach i w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, gdy nie zostały one poddane działaniu lub wpływowi szkodliwych czynników wynikających z niestandardowego sposobu i środowiska ich użytkowania. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę wyrobu w okresie gwarancyjnym. Sposób usunięcia wady określa przyjmujący zamówienie.
3. Nabywcy służy prawo do ponownego wykonania wyrobu lub dostarczenia wyrobu wolnego od wad w przypadku wad istotnych, jeśli ilość dokonanych napraw danego produktu przekroczy określoną liczbę napraw tego samego reklamowanego elementu, po których nadal następuje reklamowana wada. MiDSTY zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu postępowania gwarancyjnego.
4. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń produktów powstałych po momencie przekazania produktów Klientowi oraz różnic w kolorze i strukturze forniru jako konsekwencji jego naturalnego pochodzenia. Czynniki te nie mogą być również podstawą do zgłaszania reklamacji.